Osteoporose

Rehabilitering til borgere med Osteoporose

Målgruppekriterier

 • Borgere diagnosticeret med Osteoporose

Tilmelding og visitation

 • Via egen læge.
 • Via sygehus-/hospitalsafdeling.
Henvisning

Brug REF01-henvisning eller XREF15-henvisning til kommunal forebyggelse. 

Henvisningsfraser

 • Kort sygehistorie inkl. oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser, samt relevante sociale parametre og funktionsevne.
 • Resultat af DEXA-scanning.
 • Tidligere frakturer.
 • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).
 • Hvis behov for tolk oplyses etnisk baggrund og sprog.

Forløb

Der er mulighed for individuelle forløb alt efter behov.
Forløbet indledes med en individuel samtale hos en sygeplejerske og/eller en fysioterapeut.
Forløbet kan indeholde:

 • Undervisning.
 • Sygdomsmestring
 • Fysisk træning på hold
 • Samvær med ligestillede
 • Støtte og vejledning af sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og diætist
 • Rygestopforløb
 • Inddragelse af pårørende

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.