Diætist

Vejledning ved diætist

Målgruppekriterier

 • Borgere med KOL
 • Borgere med kræft (borgere i behandling eller som har været i forløb indenfor de seneste 2 år)
 • Borgere med osteoporose
 • Borgere med diabetes type 2
 • Borgere med hjertekarsygdomme inkl. forhøjet kolesterol/triglycerider
 • Borgere i ernæringsrisiko (f.eks. dysfagi, vægttab, madlede osv.)
 • Børn med overvægt - klik her for mere information

Tilmelding og visitation

 • Via egen læge.
 • Via sygehus-/hospitalsafdeling.

Henvisning

Brug REF01-henvisning eller XREF15-henvisning til kommunal forebyggelse.

Henvisningsfraser

 • Kort sygehistorie inkl. oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser, samt relevante sociale parametre.
 • Ernæringsstatus herunder højde, vægt, vægtudvikling og appetit.
 • Diagnoserelevante blodprøver inkl. blodtryk.
 • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).
 • Hvis behov for tolk oplyses etnisk baggrund og sprog.

Forløb

Individuel vejledning der tager hensyn til borgerens diagnoser og problematikker i øvrigt.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Pris

Tilbuddet er gratis.