Diætist

Vejledning ved diætist

Målgruppe

 • Borgere med KOL
 • Borgere med kræft (borgere i behandling eller som har været i forløb indenfor de seneste 2 år)
 • Borgere med osteoporose
 • Borgere med type 2-diabetes
 • Borgere med hjertekarsygdomme inkl. forhøjet kolesterol/triglycerider
 • Borgere i ernæringsrisiko (f.eks. dysfagi, vægttab, madlede osv.)
 • Børn med overvægt - klik her for mere information.

Henvisning

 • Via egen læge.
 • Via sygehus-/hospitalsafdeling.

Henvisningsvejledning

Brug XREF15- eller REF01-henvisninghenvisning til kommunal forebyggelse.

Henvisningsfraser:

 • Kort sygehistorie inkl. oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser, samt relevante sociale parametre
 • Ernæringsstatus herunder højde, vægt, vægtudvikling og appetit
 • Diagnoserelevante blodprøver inkl. blodtryk
 • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning)
 • Hvis behov for tolk oplyses etnisk baggrund og sprog.

Om tilbuddet

Individuel vejledning der tager hensyn til borgerens diagnoser og problematikker i øvrigt. Der lægges stor vægt på, at de henviste patienter er motiverede for at arbejde med en kostomlægning.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Pris

Tilbuddet er gratis.