Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi

Målgruppe

Borgere, som er berettiget til vederlagsfri fysioterapi §140 A, jvf. Sundhedsstyrelsens vejledning og tilhørende diagnoseliste:

  • Borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom
  • Borgere med svært fysisk handicap.

Træningsenhedens tilbud til vederlagsfri fysioterapi gælder for følgende borgergrupper:  

  • Borgere, der kan deltage på holdtræning på center. Borger skal være selvhjulpen og i stand til at varetage en stor del af træningen uden høj grad af støtte.
  • Fastboende borgere på kommunens plejecentre
  • Borgere i dagtilbud på Nordjyllands beskyttede værksted
  • Børn i dagtilbud i specialgruppen i Svanen.

I særlige tilfælde kan kommunen varetage individuel vederlagsfri fysioterapi jf målgruppe.  

Henvisning 

Kommunehenvisning via egen læge.

Henvisningen er gyldig i 12 måneder fra henvisningsdatoen, og kan, hvis der er behov for det, fornys for 12 måneder ad gangen. 

Inden udløbet af henvisningsperioden udarbejder fysioterapeuten i samarbejde med patienten en statusredegørelse, der sendes til patientens læge. 

Henvisningsfraser

  • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).

Om tilbuddet

  • Individuel vurdering ved fysioterapeut ift. behov og mål.  
  • Fysioterapeutisk træning fx konditionstræning, styrke-, balance, funktionstræning, kontrakturprofylakse.

Sted

Borger kan selv vælge, om træningen skal udføres på fysioterapiklinik eller i Træningsenhedens holdtilbud på Lynggården eller Sundhedscenter Hjørring. 

Lokationsnummer:

5790001348229

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.