Handicapafdelingen

Her kan du læse mere om kommunens kerneopgaver ifm. handicapafdelingen for børn og unge, rådgivning samt familievejledning.

Kerneopgaver i Handicapafdelingen for børn og unge

Handicapafdelingen for børn og unge kan iværksætte forebyggende indsatser (typisk korte gruppebaserede forløb), eller hvis det er nødvendigt en afdækning eller en børnefaglig undersøgelse.

En afdækning eller en børnefaglig undersøgelse skal afklare, hvorvidt der er behov for en støttende indsats, f.eks:

  • Praktisk pædagogisk støtte
  • Familiebehandling eller individuel behandling
  • Aflastningsordning/støtteophold
  • Kontaktperson til barnet/den unge eller familien
  • Anbringelse udenfor hjemmet

Derudover behandler Handicapafdelingen for børn og unge ansøgninger om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt ansøgninger om merudgiftsgodtgørelse.

Rådgivning

Handicapafdelingen for børn og unge yder rådgivning til forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser samt samarbejdspartnere. 

Familievejlederordning

Når et barn/ung mellem 0-18 år får konstateret en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er der mulighed for råd og vejledning i forhold til rettigheder og hjælpemuligheder i Hjørring Kommune.

Der er mulighed for 1-2 samtaler med en familievejleder, der har tavshedspligt. Der oprettes ikke nogen sag.

Kontakt

Tlf: 72 33 35 05
Hverdage til kl. 14:00 (onsdag undtaget)

Familievejlederordningen
Familievejlederne kan kontaktes på tlf: 7233 4970