Arbejdsmarkedet

Der samarbejdes med Arbejdsmarkedsforvaltningen ved anmodning om attester.

Der er mulighed for elektronisk kommunikation via e -korrespondancemodulet angående lægeattester.

Der foreligger en attestguide til det gode socialt - lægelige samarbejde, som kan tilgås via dette link

Korrespondancen kan ikke erstatte en attest, men anvendes i forbindelse med udveksling af spørgsmål omkring valg af attest, forslag til indkaldelse af rundbordssamtaler, enkelte uddybninger til besvarelser af nylig attest mv.

Kontakt

    Henvendelse på telefon fremgår på attesterne.

Lokationsnumre / Ydelsesnumre

    Korrespondancer vedr. LÆ – blanketter – til lokationsnummer: 5790002027192