Arbejdsmarkedsområdet

Samarbejde med Jobcenter Hjørring

I er som praktiserende læger altid velkomne til at kontakte Jobcentret, såfremt der er spørgsmål, ønsker eller forslag der kan forbedre og styrke samarbejdet. Af samme grund afholdes hver 8. uge samarbejdsmøde mellem praksiskonsulenten og Jobcentret - læs mere herunder.

Jobcentrets kerneopgave er I samarbejde, at gøre det der skal til, sådan at flest mulige komme i job eller uddannelse. I er en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med kerneopgaven, og det at identificere og afklare hvad der forhindrer Hjørring Kommunes borgere i at være i arbejde eller uddannelse.

Vores samarbejde sker primært i attest-samarbejdet, men vi står også altid til rådighed for øvrige spørgsmål og henvendelser. Vi bestræber os altid på at være en god samarbejdspartner, hvor feedback kan være grund til justeringer, der gør os endnu bedre.

Samarbejdsmøder mellem Jobcenter og Praksiskonsulenten

I har mulighed for at komme med input eller forslag til punkter, der kan afklares/drøftes på samarbejdsmøderne. Forslag og input kan gives ved at kontakte praksiskonsulenten - Britta Becsei Christiansen, eller ved at sende en 
mail til Jobcenteret her. (Denne mail er ikke til personfølsomme oplysninger).

Attestguiden

Attestguiden er udarbejdet i fællesskab mellem Jobcenter og Praksiskonsulenten med henblik på at tydeliggøre samarbejdets forskellige opgaver og ansvarsområder, skærpe forståelsen af de faglige begreber samt at præcisere og effektivisere brugen af attesterne, til gavn for den enkelte borger.

Find Attestguiden til det gode socialt-lægelige samarbejde her

Kontakt via e-mail

Nedenstående mail er ikke til personfølsomme oplysninger, men I har mulighed for at skrive, at I vil ringes op på et given tidspunkt.

Skriv til os via direkte link her

Kontakt via telefon

Der er mulighed for telefonisk kontakt til

teamleder Morten Kristensen 4122 6219

eller teamleder Hien Bui 4122 6162.

Lokationsnummer

Korrespondancer vedr. LÆ-blanketter til lokationsnummer:

5790002027192