Sygeplejen

Der er sygeplejersker med specialviden indenfor inkontinens, sår, kompression, palliation, demens og psykiatri.

For at forebygge indlæggelser, kan lægen anmode sygeplejen om en faglig vurdering. Akutte- og subakutte opgaver varetages inden for 1 time eller efter nærmere aftale med almen praksis eller vagtlægen.

Henvendelse via telefon: Se under ”Kontakt”

Det opfølgende hjemmebesøg, indgår som en del af sundhedsaftalen, og er et fælles sygebesøg af den praktiserende læge og kommunens sygeplejerske efter udskrivning fra sygehuset.

Udredning sker i samarbejde mellem den praktiserende læge, kommunens demensvejleder og demensenheden.

Henvendelse til demensvejlederne via e-kommunikation (edifact) eller pr. telefon.

Læs mere om demens ved Hjørring Kommune her

Ældrecentrene, hjemmeplejen og sygeplejen har adgang til FMK. Der foreligger samarbejdsaftale vedr. FMK. Lægen skal behandle genbestillinger inden for 2 hverdage. Akut medicin, der skal bruges her og nu, bestilles via telefon.

Vedrørende brugen af FMK henvises til hyppige spørgsmål og svar ved laeger.dk - klik her

Ydelsesnumre i forbindelse med opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse:

4257: Opfølgende hjemmebesøg
4201 til 4207: Tidsforbrug til besøg (afstandstillæg jf. OK § 56)
9001: Almindelig ydelse for kørte km.

Kontakt

Sygeplejen er opdelt i nord og syd. I dag tid kontaktes sygeplejen på tlf. 72 33 64 00.

Akut telefon

Akut henvendelse kan ske på vagtlæge tlf. 72 33 51 00.