Børn, unge og familie

Her kan du læse mere om Børn-, unge- og familieforvaltningen, mere specifikt sundhedsplejen, PPR, familieafdelingen og handicap for børn og unge.