Misbrugsområdet

I Hjørring Kommune er der både behandlings-, støtte- og samværstilbud til borgere med misbrug og socialt udsatte borgere.

Misbrugsteam Hjørring

Misbrugsteamet i Myndighedsafdelingen behandler henvendelser fra borgere, der søger behandling for alkohol eller stofmisbrug.

Pårørende, samarbejdspartnere og praktiserende læger m.fl. kan også rette henvendelse for råd- og vejledning.

Misbrugscenter Hjørring

Tilbyder ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Behandlingen iværksættes efter forudgående udredning og visitation i Misbrugsteamet.  

Tilbyder også dagbehandlingsforløb til borgere med stofmisbrug. Behandlingen iværksættes efter forudgående udredning og visitation i Misbrugsteamet.

Det Mobile Ungeteam

Tilbyder ambulant behandling til unge under 18 år samt rådgivning og vejledning til pårørende. Unge under 26 år med stofmisbrug tilbydes rådgivning og afklarende motiverende samtaleforløb.

TUBA - Terapi for Unge og Børn i familier med alkoholmisbrug

Anonym terapi for unge 14–24 år uanset kommune, over 24 år kun Hjørring Kommune.

Det opsøgende team tilbyder kontakt og rådgivning til de allermest udsatte og isolerede borgere. 

Pårørende, læger, boligforeninger m.fl. kan også henvende sig, hvis de kommer i kontakt med borgere, der kunne have behov for en særlig opsøgende støtte.

Kontakt

Misbrugsteam Hjørring 
Tlf.: 7233 5084 / 7233 5028

Misbrugscenter Hjørring
Østergade 56
9800 Hjørring
Tlf.: 7233 5550 

SSP- og Ungdomskonsulentteamet

Værestedet Det Røde Hus
Dronningensgade 31
9800 Hjørring
Tlf.: 9891 1597

Værestedet i Hirtshals
N.C. Jensengade 2B
9850 Hirtshals
Tlf.: 7233 5715

Det Opsøgende Team
Dronningensgade 31
9800 Hjørring
Tlf.: 7233 5638 / 7233 5636

TUBA
Tlf.: 2968 9649 / 4022 8356
Mail