Misbrugsområdet

I Hjørring Kommune er der både behandlings-, støtte- og samværstilbud til borgere med misbrug og socialt udsatte borgere.

Misbrugsteam Hjørring

Misbrugsteamet i Myndighedsafdelingen behandler henvendelser fra borgere, der søger behandling for alkohol eller stofmisbrug.

Pårørende, samarbejdspartnere og praktiserende læger m.fl. kan også rette henvendelse for råd- og vejledning.

Misbrugscenter Hjørring

Tilbyder ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Behandlingen iværksættes efter forudgående udredning og visitation i Misbrugsteamet.  

Tilbyder også dagbehandlingsforløb til borgere med massive misbrugsproblematikker. Behandlingen iværksættes efter forudgående udredning og visitation i Misbrugsteamet.

Det Mobile Ungeteam

Tilbyder ambulant behandling til unge under 18 år samt rådgivning og vejledning til pårørende. Unge under 26 år med stofmisbrug tilbydes rådgivning og afklarende motiverende samtaleforløb.

TUBA - Terapi for Unge og Børn i familier med alkoholmisbrug

Anonym terapi for unge 14–24 år uanset kommune, over 24 år kun Hjørring Kommune.

På Hjørring Kommunes hjemmeside kan du finde en oversigt over flere kommunale og ikke-kommunale tilbud.

Gå til Hjørring Kommunes hjemmeside

Det opsøgende team tilbyder kontakt og rådgivning til de allermest udsatte og isolerede borgere. 

Pårørende, læger, boligforeninger m.fl. kan også henvende sig, hvis de kommer i kontakt med borgere, der kunne have behov for en særlig opsøgende støtte.

Kontakt

Misbrugsteam Hjørring

Tlf.: 72 33 50 84
Tlf.: 72 33 50 28

Kontakt

Rusmiddelcenter Hjørring

Østergade 56
9800 Hjørring

Tlf.: 72 33 55 50

Kontakt

TUBA

Tlf.: 29 68 96 49
Tlf.: 40 22 83 56

Send en mail - klik her

Kontakt

SSP- og Ungdomskonsulentteamet

Kontakt

Værestedet Det Røde Hus

Dronningensgade 31
9800 Hjørring

Tlf.: 98 91 15 97

Kontakt

Værestedet i Hirtshals

N.C. Jensensgade 2B
9850 Hirtshals

Tlf.: 72 33 57 15