Frivillig- og aktivitetsområdet

Frivillighedens Huse består af forskellige aktivitetshuse og -klubber i Hjørring Kommune.

 • Forsamlingsbygningen, Østergade 9, 9800 Hjørring
 • Lønstrup Aktivitetshus,
 • Poulstrup Aktivitetshus
 • Aktivitetsklubben Solgården, Sindal
 • Aktivitetsklubben Havgaarden, Løkken
 • Aktivitetsklubben Smedegården, Bindslev
 • Aktivitetsklubben Havbakken, Tornby
 • Aktivitetsklubben Mosbjerg, Mosbjerg
 • Aktivitetsklubben Cathrinegården, Hjørring
 • Aktivitetsklubben Nørrebro, Hjørring
 • Tirsdagsklubben
 • Aktivitetsklubben Vestergården, Lendum

Aktivitetshusene og -klubberne er et tilbud målrettet alle pensionister og efterlønnere samt til de frivillige sociale foreninger i Hjørring Kommune.

Her kan man mødes om kreative, fysiske og sociale aktiviteter.

Efterlønsmodtagere og pensionister, som har været igennem et træningsforløb med en kommunal fysio- eller ergoterapeut og som har brug for at fortsætte lidt længere i kendte rammer.

Der tilbydes som udgangspunkt et selvtræningsforløb op til 3 mdr. Et udvidet træningstilbud op til de 6 måneder, vil afhænge af en individuelle og faglige vurdering i forbindelse med afslutningen af et genoptræningsforløb. Det er den kommunale terapeut, som afgør, om der er behov for udvidet forløb.

Træningen er gratis. Der kan være tale om brugerbetaling til evt. anskaffelse af mindre personlige træningsrekvisitter (træningstøj, sko, drikkedunke). Der trænes på eget ansvar med mulighed for hjælp til indstilling af maskiner fra frivillige instruktører, som træffes på de enkelte træningssteder i de følgende tidsrum.

Aktivitetscentrenes formål er at øge brugerens livskvalitet ved at:

 • Vedligeholde og stimulere den enkelte brugers evne til at bevare egne ressourcer og færdigheder, fysisk, psykisk og socialt
 • Styrke den enkelte brugers sociale netværk
 • Fungere som aflastning for pårørende

Der kan indgå aktiviteter af både social, kulturel, kreativ og produktiv karakter samt aktiviteter der tager sigte på at vedligeholde og stimulere krop og psyke gennem bevægelse, træning og musik. Aktiviteterne foregår i større eller mindre grupper.

Målgruppen er efterlønsmodtagere og pensionister som har en nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne kan henvende sig til det enkelte aktivitetscenter via nedenstående link.

Der er brugerbetaling på 16 kr. pr. dag. Den enkelte bruger betaler selv for mad og drikke, samt udflugter og materialer, der forbruges i forbindelse med aktiviteterne.