Frivillig- og aktivitetsområdet

Der findes mange forskellige aktiviteter for ældre – både tilbud, der varetages af frivillige og tilbud der varetages af kommunen.

Det betyder også, at der findes tilbud selv om borgeren har nedsat funktionsniveau fx pga. demens. Alle tilbud sigter på at styrke sociale netværk og vedligeholde borgerens funktioner.

Har en borger (+60 år) lyst til at indgå i nye eller kendte aktiviteter eller fællesskaber, er det muligt at få et overblik over senioraktiviteter her: Søg efter fællesskaber og aktiviteter.