Frivillig- og aktivitetsområdet

Der findes mange forskellige aktiviteter for ældre – både tilbud, der varetages af frivillige og tilbud der varetages af kommunen.

Det betyder også, at der findes tilbud selv om borgeren har nedsat funktionsniveau fx pga. demens. Alle tilbud sigter på at styrke sociale netværk og vedligeholde borgerens funktioner.

Har en borger brug for at høre nærmere om, hvilke tilbud der findes i lokalområdet eller hvis man har bestemte interesser, er det muligt at kontakte Janni Enghave Andersen (Fællesskabs- og aktivitetsbrobygger) tlf. 41 93 61 95, for at få information om hvad der findes af aktiviteter. Det er også muligt, at se her: Søg efter fællesskaber og aktiviteter.