Mén efter hjernerystelse

Mén efter hjernerystelse

Målgruppe

Borgere, som har haft en hjernerystelse med efterfølgende væsentlige udfordringer i hverdagen i form af f.eks:

  • hovedpine
  • svimmelhed
  • udmattelse
  • irritabilitet
  • søvnforstyrrelse
  • besvær med at koncentrere sig

Borgeren skal henvises så tidligt i forløbet som muligt og maksimalt 2 år efter skade.

Henvisning

Via egen læge.

Henvisningsvejledning

Kommunehenvisning via egen læge.

Henvisningsfraser

  • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).

Om tilbuddet

Borgeren inviteres til en samtale med en ergo- og fysioterapeut, som vurderer, hvorvidt der er mulighed for at afhjælpe udfordringerne. 

Tilbuddet omhandler bl.a. afdækning af vanskeligheder og består af vejledning, psykoedukation og vejledning i fysisk træning. Forløbet planlægges med afsæt i borgerens udfordringer. Tilbuddet indeholder ikke manuel behandling som primær indsats.

Kørsel

Er borger ikke selv i stand til at komme hen til træningsstedet, kan der efter en individuel vurdering bevilges kørsel såfremt:

  • borger eller pårørende ikke selv kan køre til træning.
  • borger ikke kan benytte offentlige transportmidler
  • der er vinterperiode, hvor det vurderes nødvendigt.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.