Artrose (træning)

Artrose (træning)

Målgruppe

Ved utilfredsstillende smertekontrol eller påvirket funktionsniveau bør patienten tilbydes henvisning til supplerende behandling. Som udgangspunkt henvises borgeren/patienten til træning/behandling hos den praktiserende fysioterapeut.  

Borgere skal henvises til træning i kommunalt regi, hvis én eller flere af følgende situationer er gældende:  

  • Borger er tilknyttet sygehjemmeplejen.
  • Borger har lav egenomsorgsevne, som gør at borger har svært ved at deltage i tilbud ved praktiserende fysioterapeut.  
  • Borgers situation kompliceres af sygdommens sværhedsgrad samt evt. comorbiditet, hvor indsatsen kræver en koordinering mellem flere samtidige kommunale indsatser. 

Henvisning

Kommunehenvisning via egen læge.

Henvisningsvejledning

Henvisningsfraser:

  • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).

Om tilbuddet 

  • Individuel vurdering ved fysioterapeut ift. behov og mål
  • Instruktion og rådgivning fx hjemmetræning eller holdtræning (GLA:D).

Formålet med træningen er at øge eller bevare størst mulig selvhjulpenhed i de daglige gøremål. 

Sted

Hvis et træningsforløb igangsættes, foregår færdigheds- og funktionstræningen som udgangspunkt på et hold på et af kommunens centre i Hirtshals (Lynggården), Sindal eller Hjørring (Sundhedscenter Hjørring).

Der er dog mulighed for individuelle forløb enten på et center eller i eget hjem efter faglig vurdering.

Kørsel 

Er borger ikke selv i stand til at komme hen til træningsstedet, kan der efter en individuel vurdering bevilges kørsel hvis: 

  • borger eller pårørende ikke selv kan køre til træning.
  • borger ikke kan benytte offentlige transportmidler.
  • der er en vinterperiode, hvor det vurderes nødvendigt. 

Lokationsnummer:

5790001348229

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.