Let demens (træning)

Træning til borgere med let demens

Målgruppe

  • Borgere, som er diagnosticeret med en demenssygdom i let grad eller er under udredning.

Henvisning

Det anbefales at kontakte Hjørring Kommunes demenskonsulenter for en henvisning. Find kontaktoplysninger her.

Alternativt kan laves en kommunehenvisning via egen læge. Angiv borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).

Om tilbuddet

Borgeren inviteres til en samtale med ergo- og fysioterapeut. 
Tilbuddet indeholder blandt andet hjemmebesøg af ergoterapeut, konditionstræning, styrketræning og aktivitetstræning f.eks. i have eller køkken, udetræning samt kognitiv stimulationsterapi (CST).

Kørsel

Er borger ikke selv i stand til at komme hen til træningsstedet, kan der efter en individuel vurdering bevilges kørsel såfremt:

  • borger eller pårørende ikke selv kan køre til træning.
  • borger ikke kan benytte offentlige transportmidler
  • der er vinterperiode, hvor det vurderes nødvendigt.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.