Overvægtsklinik for børn

FIFO

FIFO

Familieorienteret Indsats For børn med Overvægt

Målgruppe

Børn med moderat overvægt i alderen 6-12 år.

Henvisning

  • Via egen læge
  • Via sundhedsplejerske
  • Via kommunen
  • Via selvhenvendelse

Henvisningsvejledning

Egen læge kan henvise via korrespondancebrev til Sundhedsplejen Hjørring. Angiv borgers telefonnummer.

Familier til børn med moderat overvægt henvises af sundhedsplejerske efter aftale med forældre.

Familier kan selv henvende sig til Sundhedsplejen i Hjørring Kommune, tlf. 72 33 35 06.

Om tilbuddet

Målet med forløbet er vægtstabilisering hos barnet, og rådgivningen sigter mod at involvere hele familien. 
Familie og barn tilbydes rådgivning vedrørende:

  • kost
  • spisemønstre
  • motion

Der er fokus på barnets fysiske, mentale og sociale trivsel, og familien vil møde følgende sundhedsfaglige personer: sundhedsplejerske, fysioterapeut og klinisk diætist.

Familien inviteres til samtaler i dagtimerne i hverdagen, dog ikke i skolernes ferieperioder. Tidspunkt planlægges med familien. Samtalerne aftales med 4-12 ugers mellemrum. 
Indsatsen er tidsbegrænset til 3 år. 

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.