Overvægtsklinik for børn

FIFO

FIFO

Familieorienteret Indsats For børn med Overvægt

Målgruppekriterier

Børn med moderat overvægt i alderen 6-12 år.

Tilmelding og visitation

  • Via sundhedsplejerske
  • Via egen læge
  • Via kommunen

Henvisning

Familier til børn med moderat overvægt henvises af sundhedsplejerske efter aftale med forældre.
Egen læge kan henvise via korrespondancebrev til Sundhedsplejen Hjørring. Angiv borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).

Forløb

Familien inviteres til samtaler i dagtimerne i hverdagen, dog ikke i skolernes ferieperioder. Tidspunkt planlægges med familien. Samtalerne aftales med 4-12 ugers mellemrum. 
Familie og barn tilbydes rådgivning vedrørende:

  • Kost
  • Spisemønstre
  • Motion

Rådgivningen sigter mod at involvere hele familien. Målet med forløbet er vægtstabilisering hos barnet.
Der er fokus på barnets fysiske, mentale og sociale trivsel.
Familien vil møde sundhedsfaglige personer som sundhedsplejerske, fysioterapeut og klinisk diætist.
Indsatsen er tidsbegrænset til 3 år. 

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.