Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er målrettet kommunens +65-årige borgere.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er at understøtte hjælp til selvhjælp hos den enkelte borger. Dette gøres gennem forebyggende og sundhedsfremmende indsatser over for ældre ved f.eks. at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel. Hjemmebesøgene har dermed bl.a. til formål at hjælpe de ældre til bedre at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet længst muligt og forebygge ensomhed.

De forebyggende medarbejdere kan træffes på telefon 72 33 55 20 alle hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00, eller via e-mail - klik her.