Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Målgruppe

 • Borgere, som er fyldt 65 år og som ikke i forvejen modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Tilmelding og visitation

 • Borgeren eller dennes pårørende, læge m.fl. kan selv henvende sig til Forebyggende Hjemmebesøg på. tlf. 72 33 55 20 - alle hverdage kl. 8.00-9.00. Forebyggende hjemmebesøg kan også kontaktes via digital post, klik her.
 • Når borger fylder 75 år, får borger automatisk tilsendt et brev med invitation til en seniormesse, hvor borger kan høre mere om mulighederne.

Indhold

Besøget varer en time.

Der tilbydes som regel ét besøg årligt, men under særlige omstændigheder kan det vurderes, om der er behov for flere. Det kan f.eks. være hvis borger:

 • Har mistet sin ægtefælle
 • Har afsluttet et rehabiliteringsforløb eller anden kommunal indsats.
 • Er ny flygtning med opholdstilladelse (og CPR-nr.) og er over 65 år.

Ved besøget tager snakken udgangspunkt i borgers ønsker og behov. Det kan f.eks. være:

 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre.
 • Tanker for fremtiden.
 • Sociale og praktiske udfordringer.
 • Hvordan man kan bevare et godt helbred.
 • Aktivitetstilbud i Hjørring Kommune og information om de frivillige organisationers arbejde.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Borgers eget hjem.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.