Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Målgruppe

  • Borgere, som er fyldt 65 år og som ikke i forvejen modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

  • Fra det år borgeren fylder 80 år tilbydes som udgangspunkt et besøg årligt.

Henvisningsvejledning

Borgeren eller dennes pårørende, læge m.fl. kan henvende sig til Forebyggende Hjemmebesøg på tlf. 72 33 55 20 - alle hverdage kl. 8.00-9.00.

Forebyggende hjemmebesøg kan også kontaktes via digital post, klik her.

Når borger fylder 75 år, får borger automatisk tilsendt et brev med invitation til en seniormesse, hvor borger kan høre mere om mulighederne.

Om tilbuddet

Borgeren tilbydes besøg á en times varighed. Der tilbydes som udgangspunkt et besøg årligt fra det år borgeren fylder 80 år. Under særlige omstændigheder kan det vurderes, om der er behov for flere besøg. Det kan f.eks. være hvis borger:

  • har mistet sin ægtefælle
  • har afsluttet et rehabiliteringsforløb eller anden kommunal indsats
  • er ny flygtning med opholdstilladelse (og CPR-nr.) og er over 65 år.

Ved besøget tager snakken udgangspunkt i borgers ønsker og behov. Den kan f.eks. omhandle:

  • glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
  • tanker for fremtiden
  • sociale og praktiske udfordringer
  • hvordan man kan bevare et godt helbred
  • aktivitetstilbud i Hjørring Kommune og information om de frivillige organisationers arbejde.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Borgers eget hjem.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.