Hjertekarsygdom

Rehabilitering til borgere med hjertekarsygdom

Målgruppe

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Hjerteklapsygdomme
 • Hjertesvigt
 • Hjertestopsoverlevere

Henvisning

 • via egen læge
 • via sygehus-/hospitalsafdeling
 • via kommunen

Henvisningsvejledning

Brug XREF15- eller REF01-henvisning til kommunal forebyggelse. 

Henvisningsfraser

 • Kort sygehistorie inkl. oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser samt relevante sociale parametre og funktionsevne
 • Symptomlimiteret arbejdstest
 • Lipidstatus
 • Ved hjertesvigt: NYHA-score (I-IV), samt EF målt ved ekkocardiograf.
 • Patientens telefonnummer
 • Hvis behov for tolk oplyses etnisk baggrund og sprog.

Om tilbuddet

Rehabiliteringen indledes med en afklarende samtale hos en sygeplejerske. Patienten kan medbringe en pårørende.
Rehabiliteringen kan indeholde:

 • undervisning
 • støtte til sygdomsmestring
 • fysisk træning på hold
 • samvær med ligestillede
 • støtte og vejledning af sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og/eller diætist
 • rygestopforløb
 • inddragelse af pårørende.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.