Hjertekarsygdom

Rehabilitering til borgere med hjertekarsygdom

Målgruppekriterier

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Hjerteklapsygdomme
 • Hjertesvigt
 • Hjertestopsoverlevere

Tilmelding og visitation

 • Via egen læge.
 • Via sygehus-/hospitalsafdeling.
 • Via kommunen.

Henvisning

Brug REF01-henvisning eller XREF15-henvisning til kommunal forebyggelse. 

Henvisningsfraser

 • Kort sygehistorie inkl. oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser samt relevante sociale parametre.
 • Symptomlimiteret arbejdstest.
 • Lipidstatus
 • Ved hjertesvigt: NYHA-score (I-IV), samt EF målt ved ekkocardiograf.
 • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).

Forløb

Der er mulighed for individuelle forløb alt efter behov.
Forløbet indledes med en afklarende samtale hos en sygeplejerske og/eller en fysioterapeut. Her afklares forløbets indhold med udgangspunkt i en individuel vurdering.
Forløbet kan indeholde:

 • Undervisning og patientuddannelse
 • Sygdomsmestring
 • Fysisk træning på hold
 • Samvær med ligestillede
 • Støtte og vejledning af sygeplejerske, fysioterapeut og diætist
 • Rygestopforløb
 • Inddragelse af pårørende

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.