Plejehjemslæger

I foråret 2016 indgik PLO, staten, Danske Regioner og KL-aftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet ældrecentre.

Ordningen bliver rullet gradvist ud i Hjørring Kommune, når der bliver lavet aftaler med praktiserende læger der ønsker at varetage denne funktion for det enkelte ældrecenter.