Plejehjemslæger

I foråret 2016 indgik PLO, staten, Danske Regioner og KL-aftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet ældrecentre.