Socialpsykiatrien, udsatte grupper og handicap-området

På Handicap – og Socialpsykiatriområdet for personer over 18 år, findes der en række tilbud.

Tilbuddene inkluderer botilbud og dagtilbud (væresteder, aktivitetstilbud og klubber samt ledsageordning, opsøgende- og visiterede indsatser) for differentierede målgrupper indenfor det specialiserede handicapområde.

Til målgrupperne indenfor området "udsatte grupper" har kommunen følgende tilbud: Væresteder, opsøgende- og visiterede indsatser, misbrugsbehandling (individuelle- og dagbehandling samt substitutionsbehandling).

I Handicapområdet er der ansat både social- og sundhedsfagligt personale (pædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, sygeplejersker, ergoterapeuter og enkelte køkkenassistenter) med erfaring indenfor det specialiserede socialområde.

Kontakt

Henvendelse om bo- og dagtilbud på Handicap- og Socialpsykiatriområdet/Området for udsatte grupper:

tlf. 72 33 50 66