Kræft

Rehabilitering til borgere der har eller har haft kræft

Målgruppekriterier

 • Borger der har eller har haft kræft inden for de sidste 2 år.

Tilmelding og visitation

 • Via egen læge.
 • Via sygehus-/hospitalsafdeling.
 • Via kommune.
 • Borgeren kan selv henvende sig.

Henvisning

Brug REF01-henvisning eller XREF15-henvisning til kommunal forebyggelse. 

Henvisningsfraser

 • Kort sygehistorie inkl.oplysninger om operation, behandlingsforløb, efterbehandlingsforløb, komplikationer og andre væsentlige diagnoser, samt sociale parametre og restriktioner/kontraindikationer for træning.
 • Ernæringsstatus.
 • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).
 • Evt. fremtidig plan.

Forløb

Alle forløb tilrettelæges individuelt ud fra borgerens behov og starter med en individuel samtale ved en sygeplejerske. Borgeren opfordres til at tage en pårørende med.
Forløbet kan indeholde:

 • Fysisk træning på hold
 • Individuel kostvejledning.
 • Vejledning fra sygeplejerske til f.eks. medicinhåndtering, afhjælpe bivirkninger, "finde rundt" i sundhedsvæsenet eller psykisk støttende samtaler.
 • Ergoterapi i forhold til energibesparende principper.
 • Gågrupper for kræftramte og deres pårørende.
 • Hvis behov for tolk oplyses etnisk baggrund og sprog.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.