Ældrecentre

I Hjørring Kommune er der 13 ældrecentre, som er tilknyttet Sundheds- og Ældreområdet.

På kommunens ældrecentrene er hovedparten af personalet social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter (dag, aften og nat) samt sygeplejersker (dag og på nogle centre aften). Enkelte steder er der også fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. Der samarbejdes med sygeplejerskerne i hjemmesygeplejen – dag, aften og nat.

Henvendelse kan ske via korrespondancemodulet til Sundheds- og Ældreområdet (korrespondance) eller via telefon til det enkelte center.

Midlertidigt ophold

Der er aftale om sygebesøg hos patienter, som har midlertidigt ophold mere end 15 km. fra egen læges klinik.

Midlertidigt ophold tilbydes på Rehab Lynggården (Hirtshals), Vendelbocentret (Sindal), Skovgården (Hjørring) og Lundgården (Vrå).

Kontakt

Oversigt med adresse og telefonnumre til ældrecentre, kan findes på Ældrecentrenes egen hjemmeside.

Henvendelse vedr. visitation til midlertidigt og varigt ophold på tlf.: 72 33 55 00 fra kl. 9.00 – 12.00, onsdag lukket.