Diabetes

Rehabilitering til borgere med type 2-diabetes

Målgruppekriterier

 • Borgere med type 2-diabetes.

Tilmelding og visitation

 • Via egen læge.
 • Via sygehus-/hospitalsafdeling.
 • Via kommunen.
 • Borger kan selv henvende sig.

Henvisning

Brug REF01-henvisning eller XREF15-henvisning til kommunal forebyggelse.

Henvisningsfraser

 • Kort sygehistorie inkl. oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser, samt relevante sociale parametre og funktionsevne.
 • Blodprøver (HbA1C og lipidstatus).
 • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning)
 • Hvis behov for tolk oplyses etnisk baggrund og sprog.

Forløb

Borgeren og en pårørende inviteres til en afklarende samtale med en sygeplejerske og/eller diætist og evt. en fysioterapeut. 
Forløbet kan indeholde:

 • Støtte og vejledning af blandt andet sygeplejerske, diætist og fysioterapeut.
 • Undervisning om relevante emner.
 • Støtte til sygdomsmestring.
 • Træning på hold.
 • Samvær og erfaringsudveksling med ligestillede.
 • Inddragelse af pårørende.
 • Rygestopforløb.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.