Diabetes

Rehabilitering til borgere med type 2-diabetes

Målgruppekriterier

 • Borgere med type 2-diabetes.

Henvisning

 • Via egen læge
 • Via sygehus-/hospitalsafdeling
 • Via kommunen
 • Borger kan selv henvende sig.

Henvisningsvejledning

Brug XREF15- eller REF01-henvisning til kommunal forebyggelse.

Henvisningsfraser:

 • Kort sygehistorie inkl. oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser, samt relevante sociale parametre og funktionsevne
 • Blodprøver (HbA1C og lipidstatus)
 • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning)
 • Hvis behov for tolk oplyses etnisk baggrund og sprog.

Om tilbuddet

Rehabiliteringen indledes med en afklarende samtale hos en sygeplejerske. Borgeren kan medbringe en pårørende.
Rehabiliteringen kan indeholde:

 • undervisning
 • støtte til sygdomsmestring
 • fysisk træning på hold
 • samvær med ligestillede
 • støtte og vejledning af sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og/eller diætist.
 • rygestopforløb
 • inddragelse af pårørende

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.