Familieafdelingen

Her kan du læse mere om hvad familieafdelingen beskæftiger sig med, rådgivning samt mulighed for underretning.

Kerneopgaver i Familieafdelingen

Familieafdelingen kan iværksætte forebyggende indsatser (typisk korte familieorienterede samtaleforløb), eller hvis det er nødvendigt støttende indsatser, som kan iværksættes på baggrund af en afdækning eller en børnefaglige undersøgelse (herunder forældrekompetence-undersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser).

En afdækning eller en børnefaglige undersøgelse skal afklare, hvorvidt der er behov for en eller flere støttende indsatser. Det kan f.eks. være:

  • Praktisk pædagogisk støtte
  • Familiebehandling eller individuel behandling
  • Støtteophold
  • Kontaktperson til barnet/den unge eller familien
  • Anbringelse udenfor hjemmet (både frivillig og med tvang)

Rådgivning i Familieafdelingen

Familieafdelingen yder rådgivning til forældre og samarbejdspartnere og varetager en fremskudt konsultativ funktion til dagtilbud og skoler.

Hvad er en underretning?

Familieafdelingen registrerer og vurderer alle underretninger vedrørende bekymringer for børn og unges trivsel og udvikling.

Underretninger kan handle om, at et barn under 18 år har behov for særlig støtte, at et barn umiddelbart efter fødslen får behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, samt mistanke eller viden om, at et barn har været udsat for psykisk/fysisk vold eller seksuelle overgreb.

Alle underretninger vurderes indenfor 24 timer efter modtagelsen med henblik på at afklare, om det er nødvendigt med en akut foranstaltning.

Kontakt

Familieafdelingen træffes på tlf.: 72 33 35 05 alle hverdage til kl. 14:00 (onsdag undtaget)