PPR

PPR yder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning rettet mod børn og unge i dagtilbud og skoler med særlige behov samt deres forældre, og de professionelle omkring barnet i skoler og dagtilbud.

PPR kan foretage pædagogiske psykologiske vurderinger, sproglige og motoriske screeninger med henblik på at undersøge barnets behov i skole- og dagtilbudskontekst. På denne baggrund kan PPR yde rådgivning og vejledning, der gør det muligt for skoler og dagtilbud samt forældre at understøtte barnets udvikling, læring og trivsel bedst muligt.

PPR kan ydermere undervise småbørn med specifikke sproglige vanskeligheder.

PPR tilbyder skoler og dagtilbud faglig sparring og vejledning, der har til formål at styrke børnefællesskaber, trivsel og læring for alle børn.

Derudover varetager PPR betjeningen af Hjørring Kommunes specialklasser samt etablerer og følger op på skoletilbud til børn anbragt udenfor kommunen.

Faglige kompetencer i PPR

I PPR er der ansat psykologer, tale- og hørekonsulenter og fysioterapeuter.

Kontakt PPR

Pædagogisk Psykologi Rådgivning

Tlf.: 7233 3693
Hverdage kl. 9.00 - 14.00 undtagen onsdag

Læs mere her