Rehabilitering til borgere med KOL

Rehabilitering til borgere med KOL

Målgruppe

 • KOL diagnosticeret ved spirometri
 • Diagnosticeret KOL tilhørende gruppe B, C eller D i Gold guidelines
 • Medicinsk velregulerede

Henvisning

 • Via egen læge
 • Via sygehus-/hospitalsafdeling

Henvisningsvejledning

Brug XREF15-henvisning eller REF01-henvisning til kommunal forebyggelse. 

Henvisningsfraser

 • Kort sygehistorie inkl. oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser, samt relevante sociale parametre og funktionsevne
 • Spirometri: seneste FEV1 i % af forventet, samt FEV1/FVC i %
 • Symptomer vurderet ud fra MRC-åndenødsskala og eventuelt CAT-score
 • Eksacerbations-anamnese
 • Beskrivelse af komorbiditeter
 • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning)
 • Hvis behov for tolk oplyses etnisk baggrund og sprog.

Om tilbuddet

Rehabiliteringen indledes med en afklarende samtale hos en sygeplejerske. Borgeren kan medbringe en pårørende.
Rehabiliteringen kan indeholde:

 • undervisning og patientuddannelse
 • sygdomsmestring
 • fysisk træning på hold
 • samvær med ligestillede
 • støtte og vejledning af sygeplejerske, fysioterapeut og diætist
 • rygestopforløb
 • inddragelse af pårørende.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.