KOL TeleCare Nord

KOL TeleCare Nord

Målgruppe

 • KOL diagnosticeret ved spirometri
 • Diagnosticeret KOL i gruppe D og/eller FEV1<50% af forventet og/eller kan være i iltbehandling
 • Medicinsk velreguleret
 • Det er muligt at inkludere patienter med KOL, som ikke opfylder inklusionskriterierne, men som fra en klinisk vurdering skønnes at kunne have effekt af tilbuddet.

Henvisning

 • Via egen læge
 • Via sygehus-/hospitalsafdeling

Henvisningsvejledning

Brug REF01-henvisning eller XREF15-henvisning til kommunal forebyggelse. 

Henvisningsfraser

 • Kort sygehistorie med comorbiditet inkl. eventuelle senkomplikationer eller andre væsentlige diagnoser
 • Gerne FEV1 inden for det seneste år
 • Antal forværringer inden for det seneste år
 • Antal indlæggelser grundet KOL inden for det seneste år
 • Højde og vægt
 • Blodtryk, evt. saturation og iltbehandling
 • MRC-score
 • Selvbehandlingsplan til KOL
 • Øvrige oplysninger relevante for den telemedicinske opfølgning
 • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning)
 • Hvis behov for tolk oplyses etnisk baggrund og sprog.

Om tilbuddet

Borger inviteres til oplæring i brugen af telekittet enten på Sundhedscenter Hjørring eller i borgers eget hjem.

Efter oplæringen måler borgeren hver dag i 14 dage, hvorefter måleintervallet er en gang uegentligt. Er der behov for to målinger pr. uge, noteres dette i henvisningen. Målingerne monitoreres af sygeplejersker fra Sundhedscenter Hjørring.

Der er opfølgning på målingerne 3-4 uger efter opstart, enten på Sundhedscenter Hjørring eller i borgers eget hjem.

Kørsel

Tilbuddet omfatter ikke transport til oplæring på sundhedscenteret. Ved oplæring i hjemmet kører sygeplejersken ud til borger.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Eller i borgers eget hjem.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.