Sundhedsaftalerne i Nordjylland

Sundhedsaftalen har til formål at fremme det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter i Nordjylland for en fire–årig periode.

Sundhedsaftalen består af tre dele:

  • En politisk aftale – som beskriver vision og mål
  • En administrativ aftale – som beskriver hvordan de politiske mål omsættes
  • En tværsektoriel grundaftale – som beskriver de aftaler som parterne har indgået med hinanden.

Dvs. mellem PLO, kommunerne og Region Nordjylland.

PLO Nordjylland og Region Nordjylland har i fællesskab udarbejdet en række § 2 aftaler, som er særaftaler gældende inden for regionen eller specifikke områder af regionen.