Elektronisk kommunikation

Hovedparten af kommunikationen mellem kommune og praktiserende læge foregår elektronisk.

Der er udarbejdet en udførlig vejledning med konkrete retningslinjer for den elektroniske kommunikation mellem læge og kommunens forskellige fagområder. Lokationsnumre kan findes i nedenstående link. Ydelsesnummer: 0105.

For alle elektroniske korrespondancemeddelelser gælder, at:

  • De skal behandles inden for max. 3 hverdage
  • Skal have en overskrift for at lette sagsbehandlingen
  • Må kun anvendes til borgerrettet kommunikation
  • Kan kun dreje sig om én borger pr. meddelelse
  • Meddelelser fra kommunen skal omfatter enkelte, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter og må ikke umiddelbart kræve supplerende spørgsmål fra lægens side.
  • Hvis meddelelsen er svar på et tidligere fremsendt spørgsmål, besvares meddelelsen, så det fremgår, hvad der svares på.

Alle akutte henvendelser foretages via telefon.