Sundhedstilbud i samarbejde med Jobcentret

Der er forskellige sundhedstilbud som er målrettet borgere med tilknytning til Jobcenteret.

For disse tilbud gælder det, at henvisningen sker via borgerens sagsbehandler på Jobcenteret. Det er ikke muligt for praktiserende læge at henvise direkte.

En tværfaglig indsats, hvor en stor del af deltagerne har funktionelle lidelser. Deltagerne møder et tværfagligt team bestående af fysioterapeut, sygeplejerske, psykolog, ergoterapeut og socialrådgiver. Indsatsen tilrettelægges individuelt til den enkelte borgere og kan bestå af både individuelle forløb og gruppe forløb. Indsatsen arbejder ud fra gradueret træning i alle sammenhænge og kan vare op til 6 måneder.

Når en borger opstarter og afslutter forløb i KOFU informeres egen læge.

Indledes med en individuel indsats og herefter et 10 ugers gruppeforløb. Målgruppen er borgere, der har sundhedsmæssige udfordringer som hindring for at komme tættere på job eller uddannelse.

Indsatsen varetages af sygeplejersker med efteruddannelse i kognitiv metode og mindfulness.