Sundhedstilbud

Der kan henvises til rygestop, kostvejledning og samtale om alkoholvaner.

Der tilbydes primært individuelle forløb. For alle tilbud gælder, at de starter med en individuel afklarende samtale, hvor det videre forløb aftales ud fra borgerens ønsker og behov. For alle forløb gælder at borgeren skal være fyldt 18 år.

Målgruppe:

  • Borgere med KOL
  • Borgere med Kræft
  • Borgere med Osteoporose
  • Borgere med diabetes type 2 inkl. prædiabetes
  • Borgere med hjerte-kar sygdomme inkl. forhøjet kolesterol/forhøjet triglycerider
  • Borgere med BMI >30 med forhøjet blottryk
  • Ældre borgere i ernæringsrisiko (fx vægttab, madlede osv.)

Målgruppe:

  • Alle borgere som ønsker at stoppe med at ryge eller reducere forbruget.

Formålet med alkoholsamtalen er, at give viden om, hvad alkohol betyder for borgerens sundhed og give hjælp og vejledning til at ændre alkoholvaner.

Målgruppe:

  • Tilbuddet gælder for borgere over 18 år med et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol, og som ønsker at ændre vaner.

Pårørende til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol, der ønsker rådgivning til at håndtere hverdagen med alkohol.

Der findes et KOL kor, KOLibri, der synger sammen hver 14. dag. Koret ledes af en musikterapeut og der trænes i relevante vejrtrækningsøvelser.

Målgruppe:

  • Voksne med KOL