Rygestop

Vejledning til røg og rygevaner

Målgruppekriterie

  • Borgere som ønsker at stoppe med at ryge eller nedbringe forbruget.

Tilmelding og visitation

  • Via egen læge.
  • Via sygehus-/hospitalsafdeling.
  • Borgeren kan selv henvende sig.

Henvisningsfraser

  • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).

Henvisning

Brug REF01-henvisning eller XREF15-henvisning til kommunal forebyggelse.

Forløb

Der tilbydes individuelle samtaler eller gruppeforløb efter behov.
Vejledningen kan også foregå telefonisk.

Lokationsnummer:

5790001348229

Sted

Sundhedscenter Hjørring
Bistrupvej 3
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 00
hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.