Rehabilitering

Der kan henvises til rehabilitering til borgere med KOL, hjerte/karsygdomme, type 2 diabetes, osteoporose og kræft. 

Der tilbydes rehabilitering i både individuelle- og gruppeforløb. For gruppeforløbene gælder, at de strækker sig over 8-12 uger, med 1-2 mødegange om ugen.

Alle forløbene har elementer af: Fysisk træning, undervisning i at leve med sygdommen, medicinhåndtering, ernæringsvejledning, psykosocial støtte og hjælp til rygestop. 

Rehabiliteringsindsatsen varetages af et tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, sygeplejersker, ergoterapeuter, diætister og evt. psykolog. Forløbet starter med en individuel afklarende samtale, hvor det videre forløb aftales ud fra borgerens ønsker og behov. For alle forløb gælder at borgeren skal være fyldt 18 år og henvist af læge.

Henvisning til rehabilitering fremsendes elektronisk til kommunen via kommunehenvisning. Borgeren indkaldes til en afklarende startsamtale hvor forløbet aftales.

Målgruppe:

 • Borger med diagnosticeret KOL liggende indenfor grupperne B, C eller D i Gold guidelines
 • Medicinsk velreguleret

Målgruppe:

 • Borgere med diagnosticeret osteoporose

Målgruppe:

 • Borgere der er ny-diagnosticerede med type 2 diabetes
 • Borgere der har haft diagnosen med type 2 diabetes i længere tid og som er rimelig velregulerede

Desuden forventes at borgerne er uden væsentlige komplikationer og i en stabil fase. Har borgeren et kompliceret eller ustabilt sygdomsforløb vil rehabiliterings være i samråd med sygehuset.

Målgruppe:

 • Borger diagnosticeret med hjerte- karsygdomme

Hjerte- karsygdomme omfatter arteriosklerotiske karsygdomme i hjerte, aorta, underekstremitets arterier samt hjertesvigt og klapsygdomme.

Målgruppe:

 • Borgere der inden for de sidste to år har fået kræft eller for nylig fået et tilbagefald, der har brug for støtte og vejledning til at leve med eller efter sygdommen. 

Borgere med svær KOL kan henvises til TeleCare Nord. TeleCare Nord er telemedicin, hvor borgeren måler forskellige værdier i hjemmet. Værdierne sendes automatisk til KOL sygeplejersker i Sundhedscenteret.

Målgruppe:

 • Borgere med diagnosen KOL stillet ved spirometri og klassificeret i gruppe D (jf. DSAM vejledning) og / eller være i iltbehandling. (Gruppe D: Mange symptomer, 2+ eksacerbationer el. en indlæggelse for KOL det sidste år el. FEV1<50% af forventet)
 • Borgeren skal være i behandling eller motiveret for behandling svarende til GOLD guidelines
 • Borgere, hvor egen læge vurderer, der kan opnås øget mestringsevne i forhold til KOL i hverdagen.
 • Borgeren skal være motiveret for at deltage og have mulighed for at kunne kontaktes telefonisk.