Genoptræning efter sygehuskontakt (§140)

Genoptræning efter sygehuskontakt (§140)

Målgruppe

Borgere kan få en genoptræningsplan (§140) fra sygehuset, hvis de har været i kontakt med sygehuset (indlæggelse, kontrol, ambulant) og har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. 

Henvisning 

Via sygehuset til kommunen.

Henvisningsvejledning

Henvisningsfraser:

  • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).

Om tilbuddet

Individuel vurdering af en ergo- og/eller fysioterapeut, herunder om genoptræningen er basal eller avanceret.

Et genoptræningsforløb har en varighed på op til tre måneder. Genoptræning ud over tre måneder vil afhænge af den udførende terapeuts vurdering, samt om borgeren har opnået det opstillede formål og mål.

Sted

Hvis et træningsforløb igangsættes, foregår træningen individuelt eller på hold på et af kommunens centre i Hirtshals (Lynggården), Sindal eller Hjørring (Sundhedscenter Hjørring).

Der er mulighed for træning i eget hjem efter faglig vurdering.

Kørsel

Er borger ikke selv i stand til at komme hen til træningsstedet, kan der efter en individuel vurdering bevilges kørsel såfremt:

  • borger eller pårørende ikke selv kan køre til træning.
  • borger ikke kan benytte offentlige transportmidler.
  • der er vinterperiode, hvor det vurderes nødvendigt.

Lokationsnummer:

5790001348229

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.