Genoptræning efter sygdom/svækkelse (§86)

Genoptræning efter sygdom/svækkelse (§86)

Målgruppekriterier

  • Borgere med nedsat funktionsevne, som skyldes en sygdom, der ikke behandles med en sygehusindlæggelse.
  • Målgruppen er primært ældre med behov for en fysio- og/eller ergoterapeutisk indsats, som ikke er i stand til at deltage i eller profitere af træningstilbud, som tilbydes privat eller i foreninger.

Henvisning

Kommunehenvisning via egen læge.

Henvisningsfraser

  • Borgers telefonnummer (vi kontakter borger efter henvisning).

Om tilbuddet

Formålet med træningen er at øge eller bevare størst mulig selvhjulpenhed i de daglige gøremål.
Tilbuddet består af:

  • individuel vurdering ved fysio- eller ergoterapeut ift. behov og mål
  • instruktion og rådgivning f.eks. hjemmetræningsprogram, fysisk aktivitet.

Sted

Hvis et træningsforløb igangsættes, foregår færdigheds- og funktionstræningen som udgangspunkt på et hold på et af kommunens centre i Hirtshals (Lynggården), Sindal eller Hjørring (Sundhedscenter Hjørring).

Der er dog mulighed for individuelle forløb enten på et center eller i eget hjem efter faglig vurdering.

Kørsel

Er borger ikke selv i stand til at komme hen til træningsstedet, kan der efter en individuel vurdering bevilges kørsel såfremt:

  • borger eller pårørende ikke selv kan køre til træning.
  • borger ikke kan benytte offentlige transportmidler.
  • der er vinterperiode, hvor det vurderes nødvendigt.

Lokationsnummer:

5790001348229

Pris

Tilbuddet er gratis.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand.