Samarbejde mellem læge og kommune

På denne side kan du finde information om den lokale organisering af samarbejdet mellem Hjørring Kommune og de praktiserende læger.

KLU er et udvalg mellem repræsentanter fra Lægelauget og kommunen. Samarbejdet skal blandt andet medvirke til at sikre, at de aftalte indsatsområder i landsoverenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt. Endvidere drøftes og informeres der om lokale sundhedspolitiske initiativer og om lægedækningen. Udvalget mødes 4 gange om året.

Lægelauget består af alle kommunens praktiserende læger og relaterer sig til PLO-regional og praksisudvalget. Lægelauget repræsenterer de praktiserende læger i det kommunalt lægelige samarbejde.

Praksiskonsulenten er en praktiserende læge der er ansat af kommunen, som brobygger mellem kommune og almen praksis. Praksiskonsulenten kan kontaktes om emner og udfordringer i det praktiske samarbejde.

Klik her for at finde de Nordjyske praksiskonsulenter

I øjeblikket er det Britta Christiansen ved Lægerne Thorsvej som er praksiskonsulent for Hjørring Kommune.

Skriv til Britta, klik her